TSU-3000 2" Male Coupler

TSU-3000 2" Male Coupler

$8.00Price

2" Type "A" Coupler

 

Compatible with: 

TSU-1001

TSU-1002

TSU-1003